All Star

- Spesifikasjoner:

Modell: 8 ounces All Star
Mål: 55 cm x 47 cm x 100 cm
Popcornkjele: 8 ounces

Innhold: Popcornspade og oppmålingenheter for olje og popcornkjerner

All Star blir levert i rød og sort. 

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Ikke rengjør med slipende middel.
Bruk ikke makt eller stor kraft på noen del av maskinen.
Ingen deler av maskinen er til bruk i oppvaskmaskin.

- Ledning med stikkontakt:

Du skal benytte medfølgende ledning.
Dersom man har behov for skjøteledning skal denne være av samme kvalitet som på maskinen.

Det er viktig at man benytter maskinen i norsk kontakt, 230 V, 50 Hz, C&F-uttak (norsk standard).
Pass på at ledningene ligger slik at det ikke er fare for at man snubler i disse eller på annen måte kan skade seg.

Bruksanvisning:

Om du benytter maskinen for første gang bør du tørke av/rengjøre maskinen, vegger og popcornkjelen. Tørk av maskinen med en fuktig klut/svamp før du starter opp maskinen. Følg instruksjonene for best mulig resultat og god bevaring av popcornmaskinen.

Vi anbefaler sterkt våre egne porsjonsforpakninger og popcorntilbehør. Dette kan du bestille på vår hjemmeside og er tilpasset våre popcornmaskiner. Vi kan dessverre ikke garantere for eller gi support på andre produkter.

Plassér maskinen på en tørr og flat plass, gjerne kjøkkenbenken. Unngå vann i nærheten av maskinen. Koble maskinen til et vegguttak. Kontrollér at vegguttaket er et normalt husholdningsuttak, 230 V, 50 Hz, C & F-uttak (norsk standard).

Maskinen har 3 knapper, Stir, Pop og Light (Blander, Varme, Lampe)

Blander (I)

Pop (II) – Gir varme og kraft til motor og popcornkjelen

Lampe (III) – Skrur på lampen som er montert i maskinen

Sjekk at maskinen er korrekt montert før du starter den.

Skru på lampen (III) og Blander (I) og tilsett deretter popcornoljen (enten fra porsjonsforpakningen eller flasken med popcornolje).

La maskinen varme oljen i 3-4 minutter.

(benytter du annen olje enn porsjonsforpakningen skal  du fylle på 10-15 cl popcornolje.)

VIKTIG!! Benytt aldri flytende sukker eller honning i popcornkjelen. Det kan skade kjelen og i tillegg skape mye røyk. Unngå å søle med olje på og rundt maskinen da dette kan føre til brann.

Klipp opp resten av porsjonsforpakningen og hell popcornmaisen i popcorngryten. Åpne opp lokket på popcorngryten. Husk at denne er meget varm. Vi anbefaler å benytte gryteklut/-vott.

Benytter du noe annet enn porsjonsforpakningene, heller du i en skje med popcornmais.

Sett på Blander (I) og lukk igjen døren.

I løpet av 2-3 minutter starter poppingen. Når poppingen avtar/slutter, skrur du av Pop (II) og Blander (I). Rist/hel ut popcorn som er igjen i kjelen. Husk at kjelen er varm. Vi anbefaler å bruke gryteklut/-vott.

Lampe (III) kan fortsatt vær skrudd på. Lampen holder popcorn varmt og ferskt.

Rykende fersk popcorn er nå klar til å bli servert. Smakstilsetting i form av mer olje, salt, krydder eller annet skal ikke gjøres inne i maskinen. Dette for å unngå søl som gjør det vanskeligere å rengjøre maskinen.

Trenger du mer popcorn bruker du samme prosedyre som beskrevet ovenfor.

- Montering: 

Monteringen av All Star Popcornmaskin tar cirka 15 minutter. Monteringsanvisningen finnes i instruksjonsboken/manualen som følger med maskinen.  

- Rengjøring:

Vi anbefaler at man rengjør All Star Popcornmaskin etter hver tredje/fjerde batch med popcorn. Rengjøringen tar kun et par minutter, men forsikre deg om at maskinen har kjølnet slik at du ikke brenner deg. Rengjøringsanvisning finnes i instruksjonsboken/manualen som følger med maskinen.