Top Star

- Spesifikasjoner:

120 V - 1.350 W - 60 Hz

Modell: Top Star
Størrelse: 12 oz
Inneholder: Måleenhet popcornolje og popcorn, popcornspade, krydderbøsse, popcornbeger og popcornposer

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Ikke rengjør med slipende middel.
Bruk ikke makt eller stor kraft på noen del av maskinen.
Ingen deler av maskinen er til bruk i oppvaskmaskin.

- Bruksanvisning:

Tilberedning

NB! Om du benytter popcornmaskinen for første gang, vennligst rengjør alle flater med en tørr klut/svamp før du skrur på maskinen.

Vennligst følg veiledningen for best mulig resultat og for korrekt vedlikehold av maskinen. 

  1. Plassér popcornmaskinen på en tørr, flat overflate. Beskytt maskinen mot regn og snø. Vennligst ikke plassér maskinen nær svømmebasseng eller andre vannkilder. Sett i stikkontakten. Vær klar over at dette er en popcornmaskin til kommersiell bruk og opereres med en maksimal watt på 1.350.

2. Enheten har 3 knapper med følgende funksjoner 

  • Blander (I)
  • Kjelevarmer (II)
  • Varme i kabinett (III)

3. Sjekk at ledningen inne i maskinen er korrekt plugget inn i taket på maskinen. Pass også på at blanderen sitter korrekt og at den kan roteres uten nevneverdig motstand.

4. Skru på bryteren Varme (III). Skru deretter på Kjelevarmer (II) og tilsett popcornolje (anbefalt mengde står i egen tabell nedenfor). Dersom du benytter en porsjonsforpakning skal kun oljen tilsettes først

5. Forvarm popcornkjelen i 3-4 minutter mens oljen er tilsatt helt til det begynner å ryke av kjelen. Ikke varm opp kjelen uten at det er tilsatt olje.

6. Vær obs: Ikke benytt flytende sukker eller honning i popcornkjelen. Dette kan ødelegge kjelen og kan også medføre røyk, brann eller gi annen personskade. Hold vann unna kjelen, oljen og maskinen. Unngå oljesøl på eller rundt popcornmaskinen da dette kan medføre brann og/eller skade.

7. Hell i popcorn og krydder fra porsjonsforpakningen, eller mål opp popcornkjerner, cirka en halv kopp og hell dette opp i kjelen. Dersom man skal ha en 12 oz batch, benytt 3 halve kopper per batch. Vi anbefaler å benytte grytekluter/-votter under denne operasjonen da kjelen og dens overflate er veldig varm.

  • Skru på Blander (I).
  • Lukk forsiktig igjen dørene.
  • Popcorn vil starte å poppe etter 2-3 minutter.

8. Når poppingen har avtatt/sluttet skrur du av Blander (I) og Kjelevarmer (II). Benytte hendelen på siden av kjelen til å tømme ut innholdet i kjelen. Ryst kjelen om nødvendig. NB! Kjelen er varm, så vi anbefaler å benytte grytekluter/-votter.

9. Kjelevarmer (II) må være skrudd av når man ikke benytter maskinen eller poppingen har stanset. Bryteren til Varmer (III) kan stå på, da dette gjør at popcorn holder seg varmt, tørt og smakfullt lenge.

10. Du kan nå servere nypoppet popcorn. Ikke tilsett smørsalt, krydder eller annen smakstilsetting i maskinen, men legg popcorn i en egnet bolle eller et fat før man tilsetter ønsket smak.

Ta alltid ut stikkontakten før du rengjør maskinen, eller når popcornmaskinen ikke skal benyttes i en kortere eller lenger periode.

Gjenta punkt 4-10 om du ønsker mer popcorn.

Måleenheter ved bruk av popcorn og popcornolje i storpakk

8 spiseskjeer = ½ kopp

Til en full 12 oz batch med popcorn benytt olje:popcorn tilsvarende 3:1, det vil si ½ kopp med popcorn g 8 spiseskjeer popcornolje.

- Brukermanual:
Top Star Instruksjonsmanual

- Montering: 

Monteringen av Top Star Popcornmaskin tar cirka 15 minutter. Monteringsanvisningen finnes i instruksjonsboken/manualen som følger med maskinen.  

- Rengjøring:

Vi anbefaler at man rengjør Top Star Popcornmaskin etter hver tredje/fjerde batch med popcorn. Rengjøringen tar kun et par minutter, men forsikre deg om at maskinen har kjølnet slik at du ikke brenner deg. Rengjøringsanvisning finnes i instruksjonsboken/manualen som følger med maskinen.